Skip to content

Stem van Noardeast

Ideeën voor Het hart van het Harddraverspark

Sportparkje en watertap punt

31-05-2024  •  2 reacties  •  Justinpallie  •  Het hart van het Harddraverspark

Hallo ik ben Justin 14 jaar oud en ik zou graag een sport parkje in het park willen want ik merk dat veel mensen van mijn leeftijd willen sporten maar de gym te duur is daarom denk ik dat de gemeente hier een mooi oplossing in kan bieden ook zou ik graag een watertap punt willen zien want dat is goed voor de gezondheid en mooi bij warm weer

Ik zou jullie ook graag willen helpen met het veder ontwikkelen van de plannen

groet Justin Palsma 

Wielerbaan cq skeelerbaan cq hardloopbaan

07-06-2024  •  3 reacties  •  Bartroemers  •  Het hart van het Harddraverspark

De wielersport is een snel groeiende sport de afgelopen jaren. Daarmee is ook het aantal ' onveilige fietsers' toegenomen. Mensen willen graag trainen maar moeten daarvoor op de openbare weg zijn. Een afgeschermde wielerbaan met bochten en evt helling zou voor een veilige sportomgeving voor wielrenners en zouden trainingen gegeven kunnen worden in ' veilig fietsen' . Teven kan op zo' n baan geskeelerd worden. Lengte 1 - 1,5 .

 

ik licht dit graag toe

 

Bart Roemers

Hurdfytsakademie

 

Plek voor de jeugd

13-06-2024  •  Geen reacties  •  Oanheakker  •  Het hart van het Harddraverspark

Ingediend door Jayden bij de Oanheakker

Een plek voor de jeugd, zodat er geen overlast is. Waar je droog staat.

Calisthenics park

09-06-2024  •  Geen reacties  •  Anja  •  Het hart van het Harddraverspark

Een calisthenics park in het Harddraverspark kan aanzienlijke voordelen bieden op het gebied van gezondheid, sociale cohesie, toegankelijkheid en lokale economie (toerisme):

- Gezondheid: een calisthenics park biedt een toegankelijke en laagdrempelige manier voor inwoners, en toeristen, om aan hun fysieke gezondheid te werken. Calisthenics, een vorm van lichaamsgewichttraining, is effectief in het verbeteren van kracht, flexibiliteit, en ardiovasculaire gezondheid. Door een ruimte te creeren waar mensen vrij kunnen trainen, kan het park bijdragen aan de preventie van ziektes zoals obesitas, diabes en hartziekten.

- Sociale samenhang/mienskip: een calisthenics park kan een ontmoetingsplek worden voor mensen van alle leeftijden en achtergronden, wat de sociale cohesie in de gemeenschap bevordert. Zeker voor jongeren kan een calishtenics park een gezonde en positieve vrijetijdsbesteding zijn. 

- Toegankelijkheid/inclusiviteit: door het park gratis toegankelijk te maken wordt fysieke activiteit ook toegankelijk voor mensen met een lager inkomen of voor mensen die de drempel van een sportschool te hoog vinden. 

- Lokaal toerisme/economie: een goed ontworpen en onderhouden calisthenics park kan een toeristische attractie wroden, wat extra bezoekers naar Dokkum kan trekken. Dit kan positieve economische effecten hebben op lokale bedrijven zoals cafes, restaurants en winkels. 

Kortom, een calisthenics park is een waardevolle investering in de mienskip en draagt bij aan een gezonde en actieve leefstijl.  

 

Volleybalnet

13-06-2024  •  Geen reacties  •  Oanheakker  •  Het hart van het Harddraverspark

 - ingediend bij de Oanheakker -

Strand lijkt ons super leuk. En volleybalnet.

Hardravers tot stilstand..

08-06-2024  •  1 reactie  •  Blommir81  •  Het hart van het Harddraverspark

Een mooie plek om even tot stilstand te komen..waar mensen een mooie foto kunnen maken,als ze bijvoorbeeld trouwen in Dokkum, misschien zelfs een plek voor een kleine ceremonie in de buitenlucht, waar ook een lezing gegeven kan worden door natuurmonumenten of it Fryske Gea,in combinatie met de bibliotheek. Ikzelf denk aan een mooie waterval,met constant stromend water en rotspartijen..iets unieks..een waterval in Fryslân.  Vriendelijke groeten Mirjam Smits Blom uit Dokkum 

Picknicktafel (hufterproof)

13-06-2024  •  Geen reacties  •  Oanheakker  •  Het hart van het Harddraverspark

(hufterproof)

Stads speeltuin dokkum

13-06-2024  •  Geen reacties  •  Lucas  •  Het hart van het Harddraverspark

Mij lijkt het een leuk idee om een groot speeltuin voor jong en oud. Het lijkt mij leuk om een pannakooi een skatebaan en leuke speeltoestellen want er zijn niet heel leuk speeltuin in de stad. Daarom lijkt het mij leuk ook voor de camping mensen en de bootjes mensen ik woon op het bolwerk en zijn vaak toeristen die vragen dat er een speeltuin is in de binnenstad. 

Een Amfitheater met een overdekt podium

09-06-2024  •  2 reacties  •  Sietse Pieter Wijma  •  Het hart van het Harddraverspark

Wij, mijn vrouw en ik, hadden een idee voor de invulling van het nieuw in te richten Harddraverspark. Wij vinden de aanleg van een Amfitheater ( openlucht ) met een overdekt podium wel een leuk idee.  Er komt vast wel wat grond vrij bij de werkzaamheden. Deze kun je gebruiken voor een zandlichaam. Deze dan bekleden met betonnen tegels of bandjes die kunnen dienen als zitplaats. Het podium moet geschikt zijn voor toneel/ muziek-voorstellingen. Dus enige voorzieningen voor electra is misschien wel noodzakelijk.

Beachvolley in Dokkum

23-06-2024  •  2 reacties  •  EH  •  Het hart van het Harddraverspark

Beste geïnteresseerden,

Het lijkt mij geweldig als de inwoners van Dokkum de mogelijkheid krijgen om beachvolleybal te spelen. Beachvolleybal is een sport die niet alleen fysiek uitdagend is, maar ook sociaal en ontspannend. In dit plan leg ik uit wat de voordelen zijn van het aanleggen van een of twee beachvolleybalvelden, welke impact het kan hebben op de gemeenschap, en wat er nodig is om dit te realiseren.

Wat is beachvolleybal?

Beachvolleybal is een teamsport die gespeeld wordt op een zandveld. Het spel is eenvoudig te begrijpen en te spelen, wat het laagdrempelig maakt voor mensen van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus.

Gezien de grootte van het evenement DokkumBeach, kan er aangetoond worden dat er voldoende animo is voor het beoefenen van de sport. Daarnaast zijn er meerdere volleybalverenigingen in de omgeving die gebruik zouden kunnen maken van de velden.

Daarnaast is de ligging ideaal voor de camping aan de noordzijde van het Harddraverspark. Beachvolleybal is de perfecte sport om recreatief te beoefenen tijdens een vakantie.

Impact op de gemeenschap:

• Beachvolleybalvelden dragen bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Ze bieden een plek waar mensen samen kunnen komen, sporten, en ontspannen. Dit heeft meerdere voordelen:

• Bewegingsvaardigheid: Beachvolleybal bevordert fysieke fitheid, coördinatie, en teamwork.

• Sociaal aspect: Het biedt een sociale omgeving waar mensen van verschillende leeftijden samen kunnen komen.

• Toerisme: Beachvolleybaltoernooien kunnen toeristen aantrekken. De dichtstbijzijnde beachvolleybalvelden bevinden zich namelijk in Leeuwarden.

Benodigde ruimte en materialen:

Voor de aanleg van een of twee beachvolleybalvelden is het volgende nodig:

Oppervlakte: Elk veld vereist een minimale ruimte van 16 bij 8 meter, met extra ruimte rondom voor veiligheid en toeschouwers. Voor twee velden zou een oppervlakte van ongeveer 40 bij 20 meter ideaal zijn.

Materialen:

• Zand of gras

• Netten en palen

• Markeringen voor de velden

• Eventueel verlichting voor avondgebruik

Uitvoering van het idee:

• Bij de uitvoering van dit idee kunnen de volgende stappen ondernomen worden:

• Samenwerking met de lokale gemeente en sportverenigingen: Zoek samen met hen naar geschikte locaties in het park.

• Overleg met volleybalverenigingen, NOCNSF en Nevobo: Bespreek eventuele mogelijkheden en samenwerking.

• Betrokkenheid van de gemeenschap: Organiseer informatiebijeenkomsten en werf vrijwilligers voor de aanleg en het onderhoud van de velden.

• Samenwerking met professionals: Werk samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in de aanleg van sportvelden voor een professionele en duurzame constructie. Diverse volleybalwebshops kunnen

Financieel haalbaar:

De aanleg van beachvolleybalvelden is een investering in de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen materialen en de schaal van het project. Hieronder is een ruwe schatting van de kosten:

• Palen en net: Een professioneel beachvolleybalnet met palen en antennes kost ongeveer €1500 - €3.000.

• Markeringen: Lijnen voor het markeren van het veld kosten ongeveer €30 - €40.

• Overige kosten: Een schatting voor deze extra kosten ligt rond de €500 - €2.000.

Totaal: €2.530 - €5.040 Voor twee velden zouden de kosten dus verdubbelen.

Dit is een grove schatting; de werkelijke kosten kunnen variëren afhankelijk van lokale omstandigheden, transportkosten, en specifieke keuzes in materialen en uitrusting. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor houten palen die gemakkelijk zelf gemaakt kunnen worden, of voor het gebruik van een grasveld waardoor extra zand niet nodig is. In principe zijn de markeringen, de palen en het net het belangrijkste.

Met deze investering creëren we een nieuwe ontmoetingsplaats waar iedereen kan sporten, ontspannen, en genieten van de buitenlucht. Het draagt bij aan een gezond en actief leven voor de inwoners van Dokkum.