Skip to content

Stem van Noardeast

Dé plek waar jij meebeslist, in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld over plannen om jouw wijk of buurt mooier, duurzamer of veiliger te maken.